logo stirilab   
    
 
    O NÁS NOVINKY DOLEŽITÉ OZNAMY KATALÓG OBCHODNÉ PODMIENKY PARTNERSKÉ SPOLOČNOSTI KONTAKTY
stirilab comstirilab com
KATALÓG
 
Diagnostika Hematológia Histológia/patológia Gynekológia/cytológia Mikrobiológia Odberové kontajnery Skúmavky, zátky Odber / analýza z moču Skúmavky/odber krvi Kyvety / sample cups Pipety, špice PCR produkty Mikroskúmavky CRYO produkty Clear Line® produkty Doplnkové tovary
 
katalog laboratorne potreby pdf KATALOG
PRODUKTOV

(downloads)
 

VITAJTE

Spoločnosť STIRILAB s.r.o a dominique Dutscher company bola založená v roku 2003 ako dcérska pobočka talianskej spoločnosti Biosigma s.r.l., ktorá sa významne podieľa na výrobe a distribúcii spotrebného laboratórneho materiálu a diagnostických pomôcok v členských štátoch EÚ, ako  i ostatných krajinách vo svete. V roku 2011 došlo k akvizícii  francúzskou spoločnosťou Dominique Dutscher SAS. Ku dnešnému dňu tvorí obchodnú skupinu 11 spoločností z ôsmych európskych krajín.

Podstatná činnosť našej spoločnosti spočíva vo výrobe, následnom predaji resp. distribúcii spotrebného laboratórneho materiálu a diagnostických pomôcok tuzemskej  a zahraničnej klientele. Za 14 rokov našej existencie sa snažíme svojim prístupom ku klientom, udržať a neustále zlepšovať našu vzájomnú spoluprácu.

Spoločnosť je držiteľom certifikátu ISO 9001:2015.

Na webovej stránke Vám predstavujeme základnú ponuku našich produktov. V prípade záujmu o produkt, ktorý na stránke uvedený nie je, nás prosím neváhajte kontaktovať, resp. navštíviť webovú stránku našich partnerov Biosigma s.r.l. a Dominique Dutscher SAS, ktorých na Slovensku zastupujeme.

www.stirilab.comwww.stirilab.comwww.stirilab.com
 
 
 
 
 
switch design logo O NÁSl NOVINKYl DOLEŽITÉ OZNAMYl KATALÓGl OBCHODNÉ PODMIENKYl PARTNERSKÉ SPOLOČNOSTIl KONTAKTY


Tattoo Gallery