STIRILAB: Diagnostické pomôcky a plastový laboratórny materiál
+421 44 432 2720

Špeciálne mikroskopické sklíčka

Podložné sklíčka indikované na špeciálnu mikroskopickú analýzu. - silanizované - adhézne - špeciálne ošetrený povrch - rozmery: 76 x 26 mm

Adhézne sklíčka LAB Solute

Obrázok
Kód
Popis
MJ
Množstvo

DD452323
sodokalcifikované sklo, umyté a odmastené, Certifikované CE, v súlade so smernicou 98/79 / EC (IVD), rozmer: 76 x 26 x 1 mm, biele matovanie, + (pozitívne)nabité, uhol: 90°
72

DD452325
sodokalcifikované sklo, umyté a odmastené, Certifikované CE, v súlade so smernicou 98/79 / EC (IVD), rozmer: 76 x 26 x 1 mm, biele matovanie, silanizované, uhol: 90°
72

Adhézne sklíčka StarFrost

Obrázok
Kód
Popis
MJ
Množstvo

DD100204A
Podložné sklíčka s vysoko adhéznou silanizovanou plochou, matované - biele, rozmer: 26 x 76 x 1 mm, rezané rohy
50

DD100289
Podložné sklíčka s vysoko adhéznou silanizovanou plochou, matované -žlté, rozmer: 26 x 76 x 1 mm, rezané rohy
50

DD100292
Podložné sklíčka s vysoko adhéznou silanizovanou plochou, matované - modré, rozmer: 26 x 76 x 1 mm, rezané rohy
50

DD100290
Podložné sklíčka s vysoko adhéznou silanizovanou plochou, matované - ružové, rozmer: 26 x 76 x 1 mm, rezané rohy
50

DD100291
Podložné sklíčka s vysoko adhéznou silanizovanou plochou, matované - zelené, rozmer: 26 x 76 x 1 mm, rezané rohy
50

DD100293
Podložné sklíčka s vysoko adhéznou silanizovanou plochou, matované - oranžové, rozmer: 26 x 76 x 1 mm, rezané rohy
50

DD100301
Podložné sklíčka s vysoko adhéznou silanizovanou plochou, matované - biele, rozmer: 26 x 76 x 1 mm, rezané rohy, uhol: 90°
50

DD100302
Podložné sklíčka s vysoko adhéznou silanizovanou plochou, matované - žlté, rozmer: 26 x 76 x 1 mm, rezané rohy, uhol: 90°
50

DD100305
Podložné sklíčka s vysoko adhéznou silanizovanou plochou, matované - modré, rozmer: 26 x 76 x 1 mm, rezané rohy, uhol: 90°
50

DD100303
Podložné sklíčka s vysoko adhéznou silanizovanou plochou, matované - ružové, rozmer: 26 x 76 x 1 mm, rezané rohy, uhol: 90°
50

DD100304
Podložné sklíčka s vysoko adhéznou silanizovanou plochou, matované - zelené, rozmer: 26 x 76 x 1 mm, rezané rohy, uhol: 90°
50

DD100306
Podložné sklíčka s vysoko adhéznou silanizovanou plochou, matované - oranžové, rozmer: 26 x 76 x 1 mm, rezané rohy, uhol: 90°
50

DD100294
Podložné sklíčka s vysoko adhéznou silanizovanou plochou, matované - biele, rozmer: 26 x 76 x 1 mm, rezané rohy, uhol: 45°
50

DD100295
Podložné sklíčka s vysoko adhéznou silanizovanou plochou, matované - žlté, rozmer: 26 x 76 x 1 mm, rezané rohy, uhol: 45°
50

DD100298
Podložné sklíčka s vysoko adhéznou silanizovanou plochou, matované - modré, rozmer: 26 x 76 x 1 mm, rezané rohy, uhol: 45°
50

DD100296
Podložné sklíčka s vysoko adhéznou silanizovanou plochou, matované - ružové, rozmer: 26 x 76 x 1 mm, rezané rohy, uhol: 45°
50

DD100297
Podložné sklíčka s vysoko adhéznou silanizovanou plochou, matované - zelené, rozmer: 26 x 76 x 1 mm, rezané rohy, uhol: 45°
50

DD100299
Podložné sklíčka s vysoko adhéznou silanizovanou plochou, matované - oranžové, rozmer: 26 x 76 x 1 mm, rezané rohy, uhol: 45°
50

DD100313
Podložné sklíčka s vysoko adhéznou silanizovanou plochou, matované - biele, rozmer: 26 x 76 x 1 mm, zabrúsené rohy
50

DD100314
Podložné sklíčka s vysoko adhéznou silanizovanou plochou, matované -žlté, rozmer: 26 x 76 x 1 mm, zabrúsené rohy
50

DD100317
Podložné sklíčka s vysoko adhéznou silanizovanou plochou, matované - modré, rozmer: 26 x 76 x 1 mm, zabrúsené rohy
50

DD100315
Podložné sklíčka s vysoko adhéznou silanizovanou plochou, matované - ružové, rozmer: 26 x 76 x 1 mm, zabrúsené rohy
50

DD100316
Podložné sklíčka s vysoko adhéznou silanizovanou plochou, matované - zelené, rozmer: 26 x 76 x 1 mm, zabrúsené rohy
50

DD100318
Podložné sklíčka s vysoko adhéznou silanizovanou plochou, matované - oranžové, rozmer: 26 x 76 x 1 mm,zabrúsené rohy
50

Adhézne sklíčka StarFrost Polycat

Obrázok
Kód
Popis
MJ
Množstvo

DD100319
Podložné sklíčka s povrchovou úpravou Polysine, bezpečná adhézia tkanív v porovnaní s hydrofilnými a silanizovanými povrchmi, matované - biele, rozmer: 26 x 76 x 1 mm, rezané rohy
50

DD100320
Podložné sklíčka s povrchovou úpravou Polysine, bezpečná adhézia tkanív v porovnaní s hydrofilnými a silanizovanými povrchmi, matované - žlté, rozmer: 26 x 76 x 1 mm, rezané rohy
50

DD100323
Podložné sklíčka s povrchovou úpravou Polysine, bezpečná adhézia tkanív v porovnaní s hydrofilnými a silanizovanými povrchmi, matované - modré, rozmer: 26 x 76 x 1 mm, rezané rohy
50

DD100321
Podložné sklíčka s povrchovou úpravou Polysine, bezpečná adhézia tkanív v porovnaní s hydrofilnými a silanizovanými povrchmi, matované - ružové, rozmer: 26 x 76 x 1 mm, rezané rohy
50

DD100322
Podložné sklíčka s povrchovou úpravou Polysine, bezpečná adhézia tkanív v porovnaní s hydrofilnými a silanizovanými povrchmi, matované - zelené, rozmer: 26 x 76 x 1 mm, rezané rohy
50

DD100324
Podložné sklíčka s povrchovou úpravou Polysine, bezpečná adhézia tkanív v porovnaní s hydrofilnými a silanizovanými povrchmi, matované - oranžové, rozmer: 26 x 76 x 1 mm, rezané rohy
50

DD100331
Podložné sklíčka s povrchovou úpravou Polysine, bezpečná adhézia tkanív v porovnaní s hydrofilnými a silanizovanými povrchmi, matované - biele, rozmer: 26 x 76 x 1 mm, rezané rohy, uhol: 90°
50

DD100332
Podložné sklíčkas povrchovou úpravou Polysine, bezpečná adhézia tkanív v porovnaní s hydrofilnými a silanizovanými povrchmi, matované - žlté, rozmer: 26 x 76 x 1 mm, rezané rohy, uhol: 90°
50

DD100335
Podložné sklíčkas povrchovou úpravou Polysine, bezpečná adhézia tkanív v porovnaní s hydrofilnými a silanizovanými povrchmi, matované - modré, rozmer: 26 x 76 x 1 mm, rezané rohy, uhol: 90°
50

DD100333
Podložné sklíčka s povrchovou úpravou Polysine, bezpečná adhézia tkanív v porovnaní s hydrofilnými a silanizovanými povrchmi, matované - ružové, rozmer: 26 x 76 x 1 mm, rezané rohy, uhol: 90°
50

DD100334
Podložné sklíčka s povrchovou úpravou Polysine, bezpečná adhézia tkanív v porovnaní s hydrofilnými a silanizovanými povrchmi, matované - zelené, rozmer: 26 x 76 x 1 mm, rezané rohy, uhol: 90°
50

DD100336
Podložné sklíčka s povrchovou úpravou Polysine, bezpečná adhézia tkanív v porovnaní s hydrofilnými a silanizovanými povrchmi, matované - oranžové, rozmer: 26 x 76 x 1 mm, rezané rohy, uhol: 90°
50

DD100325
Podložné sklíčka s povrchovou úpravou Polysine, bezpečná adhézia tkanív v porovnaní s hydrofilnými a silanizovanými povrchmi, matované - biele, rozmer: 26 x 76 x 1 mm, rezané rohy, uhol: 45°
50

DD100326
Podložné sklíčkas povrchovou úpravou Polysine, bezpečná adhézia tkanív v porovnaní s hydrofilnými a silanizovanými povrchmi, matované - žlté, rozmer: 26 x 76 x 1 mm, rezané rohy, uhol: 45°
50

DD100329
Podložné sklíčkas povrchovou úpravou Polysine, bezpečná adhézia tkanív v porovnaní s hydrofilnými a silanizovanými povrchmi, matované - modré, rozmer: 26 x 76 x 1 mm, rezané rohy, uhol: 45°
50

DD100327
Podložné sklíčka s povrchovou úpravou Polysine, bezpečná adhézia tkanív v porovnaní s hydrofilnými a silanizovanými povrchmi, matované - ružové, rozmer: 26 x 76 x 1 mm, rezané rohy, uhol: 45°
50

DD100328
Podložné sklíčka s povrchovou úpravou Polysine, bezpečná adhézia tkanív v porovnaní s hydrofilnými a silanizovanými povrchmi, matované - zelené, rozmer: 26 x 76 x 1 mm, rezané rohy, uhol: 45°
50

DD100330
Podložné sklíčka s povrchovou úpravou Polysine, bezpečná adhézia tkanív v porovnaní s hydrofilnými a silanizovanými povrchmi, matované - oranžové, rozmer: 26 x 76 x 1 mm, rezané rohy, uhol: 45°
50

DD100343
Podložné sklíčka s povrchovou úpravou Polysine, bezpečná adhézia tkanív v porovnaní s hydrofilnými a silanizovanými povrchmi, matované - biele, rozmer: 26 x 76 x 1 mm, zabrúsené rohy
50

DD100344
Podložné s povrchovou úpravou Polysine, bezpečná adhézia tkanív v porovnaní s hydrofilnými a silanizovanými povrchmi, matované -žlté, rozmer: 26 x 76 x 1 mm, zabrúsené rohy
50

DD100347
Podložné sklíčka s povrchovou úpravou Polysine, bezpečná adhézia tkanív v porovnaní s hydrofilnými a silanizovanými povrchmi, matované - modré, rozmer: 26 x 76 x 1 mm, zabrúsené rohy
50

DD100345
Podložné sklíčka s povrchovou úpravou Polysine, bezpečná adhézia tkanív v porovnaní s hydrofilnými a silanizovanými povrchmi, matované - ružové, rozmer: 26 x 76 x 1 mm, zabrúsené rohy
50

DD100346
Podložné sklíčka s povrchovou úpravou Polysine, bezpečná adhézia tkanív v porovnaní s hydrofilnými a silanizovanými povrchmi, matované - zelené, rozmer: 26 x 76 x 1 mm, zabrúsené rohy
50

DD100348
Podložné sklíčka s povrchovou úpravou Polysine, bezpečná adhézia tkanív v porovnaní s hydrofilnými a silanizovanými povrchmi, matované - oranžové, rozmer: 26 x 76 x 1 mm,zabrúsené rohy
50

Histobond sklíčka

Obrázok
Kód
Popis
MJ
Množstvo

DD140659
Biele sklo, adhézny, silanizovaný povrch, rozmer: 25 x 75 x 1 mm, rezané rohy, uhol: 90°, obojstranné biele 20mm matovanie
50

DD140660
Biele sklo, adhézny, silanizovaný povrch, rozmer: 25 x 75 x 1 mm, rezané rohy, uhol: 90°, obojstranné biele 20mm matovanie
100

DD140679
Štandardné sklo, adhézny, silanizovaný povrch, rozmer: 25 x 75 x 1 mm, rezané rohy, uhol: 90°, obojstranné biele 20mm matovanie
50

DD140680
Štandardné sklo, adhézny, silanizovaný povrch, rozmer: 25 x 75 x 1 mm, rezané rohy, uhol: 90°, obojstranné biele 20mm matovanie
100

DD140681
Štandardné sklo, adhézny, silanizovaný povrch, rozmer: 25 x 75 x 1 mm, rezané rohy, uhol: 90°, jednostranné biele 20mm matovanie
100

DD140682
Štandardné sklo, adhézny, silanizovaný povrch, rozmer: 25 x 75 x 1 mm, rezané rohy, uhol: 90°, jednostranné žlté 20mm matovanie
100

DD140683
Štandardné sklo, adhézny, silanizovaný povrch, rozmer: 25 x 75 x 1 mm, rezané rohy, uhol: 90°, jednostranné zelené 20mm matovanie
100

DD140684
Štandardné sklo, adhézny, silanizovaný povrch, rozmer: 25 x 75 x 1 mm, rezané rohy, uhol: 90°, jednostranné modré 20mm matovanie
100

DD140685
Štandardné sklo, adhézny, silanizovaný povrch, rozmer: 25 x 75 x 1 mm, rezané rohy, uhol: 90°, jednostranné ružové 20mm matovanie
100

DD140686
Štandardné sklo, adhézny, silanizovaný povrch, rozmer: 25 x 75 x 1 mm, rezané rohy, uhol: 90°, jednostranné oranžové 20mm matovanie
100

Počítacie komôrky a krycie sklíčka

Obrázok
Kód
Popis
MJ
Množstvo

DD900514
Fuchs-Rosenthal komôrka s kliešťami
1

DD900509
Nageotte komôrka s dvojitými kliešťami
1

DD900511
Neubauer komôrka s dvojitými kliešťami
1

DD900512
Thoma Cell Rete so sponami
1

VBS626
Krycie sklíčka na komôrku Fuchs-Rosenthal, rozmer: 24 x 24 x 0,4 mm
1

VBS627
Krycie sklíčka na komôrku Burker, rozmer: 21 x 23 x 0,4 mm
1

VBS628
Krycie sklíčka na komôrku Neubauer, rozmer: 21 x 26 x 0,4 mm
1

VBS629
Krycie sklíčka na komôrku Thoma Cell Rete, rozmer: 22 x 22 x 0,4 mm
1

VBS630
Krycie sklíčka na komôrku Nageotte, rozmer: 30 x 30 x 0,4 mm
1

Vážime si vaše súkromie

Táto stránka používa cookies, aby vám ponúkla skvelý zážitok z prehliadania. Všetky dôležité informácie nájdete na stránke Cookies. Nevyhnuté cookies sú automaticky zapnuté. Ak súhlasíte s prijatím všetkých cookies, ktoré sa nachádzajú na tomto webe, môžete to potvrdiť tlačidlom “Súhlasím a pokračovať". Ak chcete svoje nastavenia upraviť, kliknite na tlačidlo “Upraviť nastavenia cookies".

;